KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
NAUJIENOS
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Paslaugos
Apie mus
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Nuorodos
Fotogalerija
Paslaugos

 

  

PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE, SĄRAŠAS

 
 
                      Kupiškio socialinės globos namuose teikiama specialioji socialinė paslauga – socialinė globa. Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Pagal trukmę ji skirstoma į trumpalaikę ir ilgalaikę.
                     
Ilgalaikės socialinės globos paslaugos sudėtis:

 
Paslauga
Paslaugos aprašymas
1.  
Informavimas
 
    Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose.
    Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.
2.  
Konsultavimas

    Supažindinama su gyventojų tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe. Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.   
        
3.  
Tarpininkavimas ir atstovavimas
      
    Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius ir pan.), tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų.
     Atstovaujama neveiksniam asmeniui(ginant jo teisėtus interesus), kai teismo sprendimu socialinės globos namai yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama asmeniui jam reikalingose institucijose.
     Tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir palaikant ryšius su šeimos nariais, giminaičiais, draugais.
 
4.  
Apgyvendinimas
 
      Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant 1–4 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius).
      Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja gyventojas gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jei tai nekelia pavojaus jo ir aplinkinių sveikatai).
      Teikiamos buitinės paslaugos ( skalbimo, prangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).
 
5.  
Maitinimas
      
     Maitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4 kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas,maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba.
      Asmeniui sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu, pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento, pasirinkti pageidaujamą maistą iš kelių patiekalų.
 
6.  
Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos
         
      Aprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra poreikis, techninės pagalbos priemonėmis.
      Specialistai teikia masažo, kineziterapijos, relaksacijos paslaugas. Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina, gyventojai hospitalizuojami, jei reikia, lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sanatorijas.
       Kupiškio socialinės globos namuose teikiamos sveikatos priežiūros licencijoje įrašytos paslaugos:slaugos, bendrosios praktikos, psichikos sveikatos.
        Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, globos namai naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių specializacijų gydytojų (psichiatrų, bendrosios praktikos bei kitų specialistų) paslaugomis.
 
7.  
Socialinis darbas, bendravimas
         
      Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius gyventojų socialinės globos planus, kuriuos, derindamas su kitais tiesiogiai su asmeniu dirbančiais darbuotojais, rengia socialinis darbuotojas.
       Gyventojai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas.
 
7.1. 
Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
          
      Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti tenkinant savo poreikius.
       Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant (gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti asmeninius daiktus), planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus, bendraujant ir pan.
 
7.2.  
Darbinių įgūdžių ugdymas
         
      Darbinė veikla (užimtumas) organizuojama individualiai ir grupėje pagal parengtas veiklos programas.
       Sudaromos sąlygos pasirinkti globos namuose siūlomas užimtumo veiklas: mezgimo, siuvimo, keramikos, dailės, vytelių pynimo, floristikos, maisto ruošimo, skalbimo, patalpų, aplinkos tvarkymo, sodo, daržo priežiūros, staliaus darbų ir kt.
 
7.3.  
Laisvalaikio organizavimas
 
  Laisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį. Šių paslaugų dėka asmenys gali bendrauti, dalyvauti individualaus ir grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.
 
          Organizuojama kultūrinė veikla:
 •  valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas;
 • išvykų organizavimas į gyventojų pageidaujamus renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai globos namuose ir už jo ribų (koncertai, parodos, diskusijos),
 • muzikinės saviraiškos ugdymas (kapela, mišrus ansamblis, grojimas, teatro, šokių kolektyvai), meninės saviraiškos ir kūrybos ugdymas (siuvimas, siuvinėjimas, nėrimas, mezgimas, modeliavimas, floristika, dailės dirbiniai, piešimas, drožyba, keramika, pynimas iš vytelių, stiklo darbai),
 •  sporto, sveikatos stiprinimo paslaugos (sportiniai užsiėmimai patalpose ir lauke, stalo žaidimai, sportinės varžybos globos namuose ir už jo ribų, turistiniai žygiai),
 •  sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius (globos    namuose yra koplytėlė), skaityti knygas, spaudą (yra biblioteka, pagal poreikį gyventojai aprūpinami knygomis Brailio raštu), žiūrėti televizijos laidas, video juostas, naudotis kompiuteriais, internetu ir kt.
7.4.  
Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.
         
  
  Pagalba teikiama gyventojams, turintiems fizinę ar proto negalią, kurie dėl negalios patys nesugeba tenkinti savo fiziologinių bei higienos poreikių. Jei būtina, gyventojams užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant, prausiantis, rengiantis ir pan.
 
7.5.  
Asmeninės higienos paslaugų organizavimas
 
    Globos namuose teikiamos asmeninės higienos paslaugos:
 • gyventojo aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis, (pagal įstaigos galimybes);
 • drabužių, patalynės skalbimo (lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas);
 • pagalbos tvarkantis kambarius (gyventojams, kurie dėl negalios patys negali tvarkytis kambarių);
 • naudojimosi pirtimi, dušu (maudomasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę);
 • personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, barzdos skutimas ir kt.) procedūras; sunkios negalios asmuo maudomas ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir jam kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros;
 • savarankiški asmenys patys naudojasi buitinėmis skalbimo mašinomis, dušu, vonia ir kt. 
7.6.  
Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir poreikius
     Laidojimo apeigų organizavimas, globos namų gyventojų kapinių priežiūra.
     Yra taksofonas, užsakoma spauda, organizuojamos individualios šventės, teikiamos transporto, lankytojų apnakvindinimo ir kitos paslaugos.