KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
NAUJIENOS
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Paslaugos
Apie mus
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Nuorodos
Fotogalerija
Apie mus

   

Kupiškio socialinės globos namai                Tel. (8-459) 5560                          Duomenys kaupiami ir  saugomi
Valstybės biudžetinė įstaiga                             Faks. (8-459) 38156                      Juridinių asmenų registre 
Kikonių g. 20, Šnipeliškio k.,                            El. p.
kupiskis@globosnamai.org        Kodas 190793833
Kupiškio r. LT-40333


                     
Kupiškio socialinės globos namai - įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės  apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis - užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.

Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis. 


                          


Šiuo metu globos namuose gyvena 135 gyventojai, juos aptarnauja turintys reikiamą profesinę kvalifikaciją  darbuotojai. Kiekvienais metais dalis darbuotojų tobulinasi seminaruose bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.