KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
NAUJIENOS
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Paslaugos
Apie mus
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Nuorodos
Fotogalerija
Teisinė informacija

 

Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2006 m. birželio 14 d. nr. 583 

 Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo 2006 m. spalio 10 d. nr. 978   

Dėl trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose aprašo patvirtinimo 2012 m. birželio 21 d. nr. a1-295

 
 

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo nr. a1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2014 m. liepos 14 d. nr. a1-377

 

Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo 2006 m. balandžio 5 d. nr. a1-93

Dėl socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2009 m. sausio 20 d. nr. a1-22

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo nr. a1-317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo 2014 m. balandžio 7 d. nr. a1-181