KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
NAUJIENOS
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Paslaugos
Apie mus
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Nuorodos
Fotogalerija
Geriamojo vandens tiekimas

Geriamo vandens tiekimas nuo 2016.12.31 nevykdomas


- Vandens kokybė
- Avarijos
- Metinės veiklos ataskaita
- Vandens naudojimas

   Kupiškio socialinės globos namai yra pelno nesiekianti biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Jos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialisto priežiūra.

   Globos namai eksploatuoja savo teritorijoje esančią vandenvietę (2 gręžiniai), nugeležinimo įrenginius, vandentiekio tinklus (0,488 km.) ir užtikrina geriamojo vandens tiekimą įstaigos poreikiams bei teikia vandens paslaugas Šnipeliškio kaimo gyventojams (1 daugiabutis namas (8 vartotojai)), parduota vandenį maitinimo paslaugas teikiančiai įmonei.


VANDENS KOKYBĖ

   Kupiškio socialinės globos namai užtikrina nuoseklią ir nuolatinę geriamojo vandens kontrolę. Kiekvienais metais rengiamas ir suderinamas geriamojo vandens programinės priežiūros planas. Vykdoma nuolatinė ir periodinė geriamojo vandens priežiūra – laboratorijoje tiriami cheminiai (indikatoriniai ir toksiniai), fizikiniai bei mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai. Tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiškas, atitinka Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

 

2014 m. Geriamojo vandens tiekėjų programinės priežiūros ataskaita (parsisiųsti).

2013 m. Geriamojo vandens tiekėjų programinės priežiūros ataskaita.


AVARIJOS

Avarijų skaičius:
Vandentiekio tinkluose - 0Metinė veiklos ataskaita

2014 m. įmonės veiklos ir plėtros plano vykdymo ataskaita.

2013 m. įmonės veiklos ir plėtros plano vykdymo ataskaita.vaNDENS SUNAUDOJIMAS

2014 m.  (plačiau >>>)